Vi har brug for din hjælp. Københavns Kommune lytter ikke til os, når vi står alene. Jo flere vi er, der stiller sig bag sagsanlægget, jo større er vore chancer. Du kan støtte FKBN ved at blive medlem, uanset om du er privatperson eller repræsenterer et selskab eller en forening.

Medlemskabet af FKBN er personligt. Samtlige medlemmer af en husstand vil således kunne melde sig ind. Og man behøver ikke at have folkeregisteradresse i København for at melde sig ind. 

Medlemsgebyret går ubeskåret til at dække udgifterne ved at føre sag mod Københavns Kommune. En eventuel uforbrugt del af sådanne støttemidler vil blive tilbageført til den enkelte donor, når sagen er afsluttet, hvad enten det sker ved domstolene, eller ved at der bliver indgået en retligt bindende aftale med Københavns Kommune.

Ønsker du at støtte FKBN med mere end medlemsgebyret, kan du enten indbetale det yderligere beløb separat eller sammen med medlemsgebyret.

Husk at anføre navn i forbindelse med indbetaling. Såfremt du indbetaler på vegne af et selskab eller en forening bedes du anføre selskabets/foreningens navn. Uanset om du melder dig ind som privatperson eller som repræsentant for et selskab eller en forening, ville vi sætte pris på, at du samtidig sender en mail med dit navn og e-mailadresse, hvortil vi kan sende informationer om sagens gang.

Ønsker du at støtte sagen, men at være anonym, og altså ikke figurere på stævningen af Københavns Kommune, så bedes du notere dette i forbindelse med din indbetaling. Vi har behov for at kende dit navn, så vi kan informere dig om sagens gang, men dit ønske om anonymitet vil selvfølgelig blive respekteret. 

Afgivne oplysninger vil blive behandlet fortroligt i overensstemmelse med reglerne i Lov om Behandling om Personoplysninger

Medlemsgebyret for privatpersoner er fastsat til kr. 500

Medlemsgebyret for foreninger og selskaber er fastsat til kr. 2.000

Medlemsgebyr kan indbetales ved hjælp af MobilePay telefonnummer 51928616 eller Bankoverførsel til Reg.nr. 9570 Kontonr. 12063105