Sagsanlæg mod KK

FKBN har allerede indsamlet flere hundrede klager fra borgere i København, der lider under det stadigt stigende støjniveau, og indsamler fortsat materiale.

Gennemgangen af klagerne viser med al ønskelig klarhed, at Københavns Kommune systematisk har tilsidesat sin pligt til at holde tilsyn med støjbelastningen i byen.

Støj, der opstår som led i by- og natteliv, reguleres af en lang række forskellige love, herunder Miljøbeskyttelsesloven, Restaurationsloven og den Europæiske Menneskerettighedskonvention samt forskellige forskrifter og vejledninger udarbejdet af offentlige myndigheder.

I forhold til et sagsanlæg er de væsentligste bestemmelser

  • Miljøbeskyttelseslovens § 42, stk. 1 og  § 65, stk. 1, der regulerer støj fra erhvervsvirksomheder og pålægger offentlige myndigheder at holde tilsyn med, at reglerne bliver overholdt,
  • den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 8, der beskytter retten til privatliv, og som efter fast juridisk praksis antages at gælde på grundlovsniveau, således at borgerne har en grundlovssikret ret til at kunne være i fred i eget hjem.

Disse regler opstiller et værn imod støjforurening og pålægger Københavns Kommune at beskytte borgerne mod denne sundhedsfare. Det er denne pligt, Københavns Kommune systematisk har tilsidesat over de sidste mange år.

Arbejdet med at udarbejde et sagsanlæg forestås af advokat Mette Ravn Steenstrup (Mazanti-Andersen Korsø Jensen)