Foreningen Københavns Beboernetværk (FKBN) blev stiftet den 12. september 2016, da borgere og erhvervsdrivende fra hele København gik sammen i kampen mod sundhedsfarlig støj fra især natteliv og de mange tusinder af arrangementer, Københavns Kommune giver tilladelse til.

Foreningens formål er at sikre, at Københavns Kommune overholder de regler, der gælder for støjforurening, og at der igen bliver taget hensyn til dem, der bor og arbejder i byen. Belært af vore erfaringer fra års frugtesløs dialog med forvaltningen blev FKBN skabt for at gennemføre en retssag mod Københavns Kommune for tilsidesættelse af kommunens tilsynspligt og krænkelse af borgernes grundlovssikrede ret til at være i fred i eget hjem, jf. den Europæiske Menneskerettighedskonvention art. 8.

Foreningens formål omfatter endvidere samtlige skridt, der er nødvendige for at nå dette mål, herunder indsamling af midler til retssagens gennemførelse, forhandling med offentlige myndigheder, og informationsarbejde til offentligheden om støjforurening og Københavns Kommunes ansvar herfor.  

Foreningen er åben for alle medlemmer, der deler disse mål, uanset om der er tale om fysiske eller juridiske subjekter. Man behøver ikke at være bosiddende i København for at være medlem.

FKBN repræsenterer ikke partipolitiske eller økonomiske interesser. Det, der forener os, er kærligheden til København og ønsket om at igen at gøre det til en by, hvor natteliv ikke er den eneste form for liv.